h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Back to top

Проект “DigiPhysics” – Интерактивна аудио – визуална инсталация

Проект “DigiPhysics”
Интерактивна аудио – визуална инсталация

Екип:
Вероника Табакова – автор; звуков дизайнер
Яна Меламед – визуален дизайнер

Увод:
Проектът “DigiPhysics” представлява интерактивна аудио-визуална инсталация, която изследва взаимоотношението между човека и дигиталния свят. Целта на екипа е по креативен начин да изгради по-пълна и ясна представа върху зрителя за връзката между физическия и цифровия свят.
Отношенията между човека и технологиите са изградени върху сложни процеси с голям интензитет на развитие и самообновяване. Физическият и дигиталният свят са непрекъснато свързани и зависими едни от друг, тъй като сме достигнали етап, в който трудно можем да си представям живота без дигиталните технологии. Но тяхното използване може да бъде както полезно и ценно, така и пагубно.
Правилното приспособяване към дигиталния свят е от съществено значение, особено в моменти като настоящия период на пандемия, в който светът разчита основно на технологиите. Ако не се възползваме от ценните страни на дигиталното пространство, можем да пропуснем много необходими и съществени възможности. Но ако се поддадем прекалено много на тяхното влияние, рискуваме да загубим редица ценни за всеки качества. Главна задача е да осъзнаем, че в нас стои изборът по какъв начин да използваме дигиталните технологии и какъв свят ще създадем за нас и бъдещите поколения.

Дизайн:
Основната идея на инсталацията е изграждането на дигитално поле, което да се контролира и променя от физическите стойности на човешкото тялото в пространството (неговите x, y, z координати). Чрез промяна на тези стойности всеки зрител може да се превърне в участник като, движейки се свободно, създава динамична аудио-визуална среда. Тя е съставена върху прости абстрактни композиционни принципи, които търсят значението на взаимоотношенията и комуникацията между човека и дигиталното. По този начин, чрез физическите стойности придаваме плътност на дигиталния свят и изясняваме неговата ценност и място във физическия свят. Технически, инсталацията е изградена от 4 компонента. Кинект идентифицира отделните части на тялото на зрителя. Получените данни се анализират и конвертират в компютърна програма, където се разпределят към отделни аудио и визуални параметри. Генерираното видео информация се прожектира, чрез проектор върху стена или специално направен екран, а звукът се възпроизвежда през озвучителна система. Екранът, като главен инструмент в дигиталния свят, се превръща от пасивно ежедневно устройство в активен партньор на зрителя.
Основен похват в инсталацията е взаимоотношението между движение, образ и звук. Тези елементи са в непрекъснато взаимодействие и зависят един от друг. Образите са вдъхновени от природни елементи и пейзажи, които подчертават връзката с физическия свят, който ни заобикаля (вода и пустиня). В същото време, в тях са преплетени различни видове графика на числа, като най-ясна препратка към дигитализацията. Звуците са базирани на електронно генерирани тонове и тембри, основани на различни видове звуков синтез, като към тях са добавени природни елементи, характерни за дадената среда (бълбукане на вода, морски вълни, вятър, пясък). Движенията се определят от самите посетители, тяхната нагласа и възприятие. Адаптирани са към най-основни и лесни жестове, но предлагат и по-интересни и нестандартни движения, ако зрителят има желанието да ги открие.
Полето на интеракция за посетителите е предварително обозначено и се активира в момента, в който зрителят застане в него. След това, всеки посетител избира сам своята посока на движение и взаимодействието си с аудио-визуалната среда.

За екипа:
Вероника Табакова е звуков и медиен дизайнер, понастоящем звукорежисьор в Софийска опера и балет. Специализирала е в НМА “Панчо Владигеров”(Бакалавър), а след това и в Кралската Консерватория в Бирмингам (Магистър). Професионалният й опит включва работа като Звукорежисьор в БНР, в Кралската консерватория в Бирмингам и в Драматичен театър Пловдив. Вероника е носител на множество награди от национални и международни конкурси по пиано, както и награди на SSL и Audient за звукозапис, едитинг и миксиране. Като звуков артист, Вероника има богат опит при концептуализирането и реализирането на сетивни и интерактивни инсталации, участва в редица фестивали със свои интерактивни звукови инсталации и представления. През последните няколко години развива кариера като композитор – издава самостоятелен албум, пише музика за танцови представления и видео продукции.

Category:
Date:
Tags: